אלבום קייק סמאש לדוגמה שצולם בסטודיו שלנו - קולורסטודיו
האלבום עוצב על ידי גרפיקאית מקצועית
גם אתם יכולים לקבל אלבום כזה ובמחיר הוגן ביותר
התקשרו לקבל פרטים נוספים 0532-742555

עיצוב והדפסה אלבום קשיח גודל 7/10 ס"מ

אלבום וכריכה דפים קשיחים
הדפסה על דפי משי !!
עיצוב מקורי של דפי האלבום עלידי גרפיקאית מקצועית
גודל האלבום במצב פתוח 7/20 ס"מ
סך הכל הדפסה + עיצוב התמונות ודפי האלבום ->> 179 ₪

עיצוב והדפסה אלבום קשיח גודל 11/15 ס"מ

אלבום וכריכה דפים קשיחים
הדפסה על דפי משי !!
עיצוב מקורי של דפי האלבום עלידי גרפיקאית מקצועית
גודל האלבום במצב פתוח 11/30 ס"מ
סך הכל הדפסה + עיצוב התמונות ודפי האלבום ->> 236 ₪

עיצוב והדפסה אלבום קשיח גודל 15/15 ס"מ

אלבום וכריכה דפים קשיחים
הדפסה על דפי משי !!
עיצוב מקורי של דפי האלבום עלידי גרפיקאית מקצועית
גודל האלבום במצב פתוח 30/15 ס"מ
סך הכל הדפסה + עיצוב התמונות ודפי האלבום ->> 300 ₪

עיצוב והדפסה אלבום קשיח גודל 20/20 ס"מ

אלבום וכריכה דפים קשיחים
הדפסה על דפי משי !!
עיצוב מקורי של דפי האלבום עלידי גרפיקאית מקצועית
גודל האלבום במצב פתוח 40/20 ס"מ
סך הכל הדפסה + עיצוב התמונות ודפי האלבום ->> 450 ₪

עיצוב והדפסה אלבום קשיח גודל 30/30 ס"מ

אלבום וכריכה דפים קשיחים
הדפסה על דפי משי !!
עיצוב מקורי של דפי האלבום עלידי גרפיקאית מקצועית
גודל האלבום במצב פתוח 60/30 ס"מ
סך הכל הדפסה + עיצוב התמונות ודפי האלבום ->> 637 ₪

עיצוב והדפסה אלבום קשיח גודל 40/30 ס"מ

אלבום וכריכה דפים קשיחים
הדפסה על דפי משי !!
עיצוב מקורי של דפי האלבום עלידי גרפיקאית מקצועית
גודל האלבום במצב פתוח 80/30 ס"מ
סך הכל הדפסה + עיצוב התמונות ודפי האלבום ->> 700 ₪

עיצוב אלבום מפואר 40/30 עם תמונת זכוכית בכריכה

אלבום וכריכה דפים קשיחים
הדפסה על דפי משי !!
עיצוב מקורי של דפי האלבום עלידי גרפיקאית מקצועית
גודל האלבום במצב פתוח 80/30 ס"מ
סך הכל הדפסה + עיצוב התמונות ודפי האלבום ->> 800 ₪

מחירי עיצוב האלבומים רלוונטים רק עבור אלו שהצטלמו בסטודיו שלי